Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Türkçe ve İngilizce yayın yapan “www.miklarestaurant.com” internet sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.), MİKLA YİYECEK VE İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “MİKLA” olarak anılacaktır.)’ye ait olup, MİKLA tarafından işletilmektedir. Site'de yer alan her türlü görsel ve yazılı içerik, servis ve uygulamalar, MİKLA ve iş birliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Site’nin ziyaret edilmesi ile ve/veya Site aracılığıyla sunulan içerik ve hizmetlerden yararlanma talebi ile işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” kapsamında belirtilen hüküm ve şartlar kabul edilmektedir. www.miklarestaurant.com sitesinde kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) servisin hizmet amacına yönelik olup, kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece www.miklarestaurant.com dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz.

Site’de girilen bilgilerin (özlük bilgileri, kredi kartı bilgileri, iletişim bilgileri ve kullanıcıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL/[●] sistemi ile korunmaktadır. Site üzerinden verilecek tüm içerik, hizmet ve ürünler için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, ilgili servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgiler, kullanıcıların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgilere yalnızca Site kullanıcılarının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde MİKLA personeli ve iş birliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşların personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda Site kullanıcısı tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Site kullanıcısının sorumluluğundadır.

Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanı sonucu, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Site’nin ve MİKLA’nın hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Site kullanıcısının yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermesi nedeniyle Site’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü Site kullanıcısına aittir. Bilgisayar korsanlığı yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Site ve MİKLA herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Site, kullanıcılarını Site üzerinden verilecek tüm içerik, hizmet ve ürünler hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Site’de yer alan sayfa ekranları, bilgi, her türlü içerik, tema, uygulama ile materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, MİKLA ve iş birliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aittir. Site’nin içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Site adına saklıdır.

Site’de yayınlanan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimî ve gayrikabili rücu surette münhasıran MİKLA ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar aittir. Site, içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez. Site’de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan veyahut olası sair zarar ve masraflardan dolayı Site hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul etmez. Site, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Site’nin, MİKLA’nın bu Site’deki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Site’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu metin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki olması durumunda; Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.