Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir.

Satıcının Ayrıntıları

 • Ticaret Unvanı: MİKLA YİYECEK VE İÇECEK A.Ş.
 • Mersis No: 0621093462400001
 • Adres: ASMALI MESCİT MAH. MEŞRUTİYET CAD. THE MARMARA PERA BLOK NO: 77 İÇ KAPI NO: 1 BEYOĞLU / İSTANBUL
 • Telefon: 0090 212 293 5656
 • E-posta: info@miklarestaurant.com

Sözleşmede “Satıcı” olarak anılacaktır.

Alıcının Ayrıntıları

 • Ad/Soyad/Unvan:
 • Adres:
 • Telefon:

Sözleşmede “Alıcı” olarak anılacaktır.

KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin satış ve teslime ilişkin hükümleri kapsamında taraflara tanınan hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

İşbu Sözleşmenin konusu Mikla Restaurant Yiyecek ve İçecek hizmetlerinde ödeme yöntemi olarak kullanılacak ve 6 ay süreyle geçerli olacak Hediye Çekinin satışıdır. Hediye Çeki, www.miklarestaurant.com sitesinde belirlenen menü seçenekleri için ödeme yöntemi olarak satın alınacak veya ALICI'nın belirttiği tutar kadar çeke eklenecektir. (Menü içeriği mevsimsel olarak değişiklik gösterebilir.) Kullanılmayan Hediye Çekleri, ALICI'ya veya ALICI'nın görevlendirdiği üçüncü kişiye teslim edilmesinden veya fiziki teslimatın talep edilmemesi halinde, aktivasyon tarihinden itibaren 6 ay içinde geçerliliğini yitirecektir. Bu durumda ALICI, iade hakkının olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Hediye Çeki sahibi, bakiyeye veya satın aldığı menüye bağlı olarak Mikla Restoran'da yiyecek-içecek satın alma hakkına sahiptir. Hediye Çeki tek kullanımlık olup, kalan bakiye iade edilmeyecektir. Nakit yerine kullanılmaz. Özel günler ( yılbaşı vb ) ve özel set menü fiyatlamaları için geçerli değildir.

GENEL HÜKÜMLER

ALICI, kargo ücretini ödemek koşuluyla fiziki Hediye Çeki gönderilmesini talep edebilir veya satın alma işlemini online olarak tamamlayıp kod alabilir. ALICI, www.miklarestaurant.com internet sitesinde yer alan sözleşme konusu Hediye Çeki'nin temel niteliklerine ilişkin ön bilgileri ve tüm vergiler dahil satış fiyatı ile ödeme süresi ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuduğunu beyan eder. ALICI, masrafların kendisine ait olduğunu, teslimat süresini ve SATICI'ya ait tam şirket unvanı, adres ve iletişim bilgilerini ve bu bilgileri elektronik ortamda kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ettiğinde, SATICI tarafından ALICI’ya verilecek adres, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgilerini, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürün fiyatı dâhil vergileri, ödeme ve teslimat bilgilerini ve çözümünü kabul etmiş olur. ALICI’ya şikâyet yolları ve cayma hakkına ilişkin bilgiler doğru ve eksiksiz olarak verilmiştir. Ayrıca ALICI, varsa ilave nakliye, teslimat ve benzeri masrafların karşılanacağını kabul ve beyan eder.

Sözleşme konusu Hediye Çeki, ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler kısmında belirtilen süre içerisinde ALICI veya belirtilen adreste ikamet eden kişi/kuruluşa teslim edilecektir. Teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından ödenecek olup, bu ücret, siparişe ilişkin düzenlenen faturada "Kargo Ücreti" olarak belirtilmektedir.

Sözleşme konusu Hediye Çeki, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslimatı alacak kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu olmayacaktır.

ALICI, malın nakliyesi için SATICI'nın belirlediği taşıyıcı firma dışında bir taşıyıcı kullanmak isterse, malın alıcıya teslimine kadar geçen sürede malda yaşanacak sorunlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, sözleşme konusu Hediye Çeki'nin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Sipariş konusu hizmetin sağlanmasının mümkün olmaması ve dolayısıyla SATICI'nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, SATICI, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI'ya yazılı olarak bilgi verilecek, ALICI’dan tahsil edilen tüm ödemeler, bildirim tarihinden itibaren en fazla 14 (on dört) günlük yasal süre içerisinde ALICI'ya iade edilecektir. Hediye Çeki bedelinin, sözleşme konusu hizmetin verilebilmesi için ALICI'nın tercih ettiği ödeme yöntemi kullanılarak ödenmesi gerekmektedir.

Hediye Çeki bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI, Hediye Çeki teslimatı veya kod aktivasyon sorumluluğundan kurtulacaktır. SATICI'nın, mücbir sebepler, taşımayı engelleyen olumsuz hava koşulları veya ulaşımın kesintiye uğraması gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu Hediye Çekini (fiziki teslimatın talep edilmesi halinde) zamanında teslim etmemesi halinde, ALICI'ya bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu takdirde ALICI, kendi takdirine bağlı olarak siparişi iptal edebilir ve/veya teslimatı engelleyici nedenlerin ortadan kalkmasına kadar erteleyebilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içerisinde nakden ve tek seferde ALICI’ya iade edilir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde Hediye Çeki tutarı, ALICI tarafından siparişin iptal edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilecektir. Tutar bankaya iade edildiğinde tutarın ALICI hesaplarına aktarılması tamamen bankacılık işlemi olup; ALICI, olası gecikmelerde SATICI'nın müdahale edemeyeceğini ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ortalama 2 (iki) ila 3 (üç) hafta içerisinde ALICI hesabına aktarılabileceğini kabul eder.

CAYMA HAKKI

ALICI, işbu sözleşmede belirtilen Hediye Çekinin ALICI'ya tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda, ALICI'nın herhangi bir sebep belirtme ve cezai şart ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak ALICI'nın, fiziki çekin teslimini talep etmemesi veya çekin ALICI'nın verdiği adresteki üçüncü kişilere teslim edilmesini talep etmesi halinde Hediye Çeki iade edilemez veya iptal edilemez ve ALICI bu şartı peşinen kabul eder.

ALICI, cayma hakkını, SATICI'ya 14 (on dört) gün içerisinde yazılı olarak faks veya e-posta yoluyla bildirimde bulunularak kullanabilir. Bu hakkın kullanılması halinde; fatura (İade edilecek Hediye Çeki için düzenlenen fatura bir kuruma düzenlenmiş ise, kurumun düzenlediği iade faturasının da ibraz edilmesi gerekmektedir. Kurumlara düzenlenen faturalara istinaden sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği sürece tamamlanamayacaktır.) ALICI'ya teslim edilen Hediye Çeki'nin, iade formu, iade edilecek Hediye Çeki'nin kutusunun ve ambalajının, cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Hediye Çeki bedeli, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkına istinaden iade edilen Hediye Çekinin kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır. Hediye Çeki SATICI'ya iade edilirken, Hediye Çeki teslimatı sırasında ALICI'ya ibraz edilen fatura aslının da (muhasebe kayıtlarının tutarlılığının sağlanması amacıyla) iade edilmesi ve bu faturanın Hediye Çeki ile birlikte veya en geç 5 gün içerisinde SATICI'ya gönderilmesi gerekmektedir. Hediye Çeki ile birlikte iade edilecek faturanın “İade Faturası” olarak işaretlenmesi ve ALICI tarafından imzalanması gerekmektedir.

BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun gecikmeli ödenmesi nedeniyle SATICI'nın uğrayacağı zararların tamamınıkarşılamayı kabul eder. ALICI'nın temerrüdünün SATICI'nın kusurundan kaynaklanması halinde, ALICI'nın herhangi bir zararı karşılama yükümlülüğü olmayacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu metin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki olması durumunda; Türkçe versiyonu geçerli olacaktır. İşbu sözleşmenin ihlali nedeniyle taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşmenin ihlali nedeniyle taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacaktır. ALICI, siparişin onaylanmasıyla işbu sözleşmede yer alan tüm şartları kabul etmiş olur.

 • SATICI :
 • ALICI :
 • Tarih ve Saat :